תנאי שימוש באתר

תנאי השימוש רשומים בלשון זכר מטעמי נוחות, אך הם מכוונים לשני המינים כאחד.

אנא קרא את התנאים ביסודיות, השימוש באתר מעיד על כך כי הסכמת לתנאי השימוש.
במידה ואינך מסכים לתנאי כלשהו הכתוב להלן, עליך להימנע מכל שימוש באתר.
מפעילי האתר רשאים לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.

אתר זה נועד לספק לגולשים מידע בנושא תרופות סבתא.
השימוש באתר הינו חופשי ולא כרוך בתשלום מצד המשתמש.
כל התכנים המידע והשירותים באתר מוצעים למשתמש כמות שהם (AS IS), כאשר מטרת האתר לסייע לקהילת הגולשים.
מפעילי האתר מתאמצים לוודא את נכונותו ועדכניותו של המידע המופיע באתר, עם זאת אין באפשרות מפעילי האתר להבטיח שכל המידע באתר יהיה חסין מטעויות, שיבושים ואי דיוקים.
מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות לנזק או אובדן שינבעו במישרין או בעקיפין כתוצאה משימוש ו/או אי שימוש באתר.

כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו יעשה על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.
למען הסר ספק, מפעילי האתר ממליצים להתייעץ בגורם רפואי מוסמך בכל מקרה או בעיה רפואית או אסתטית.

האתר מכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעילים על ידי מפעילי האתר אלא על ידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לשרתך בלבד. בעלי האתר לא ישאו בכל אחריות לגבי התכנים המופיעים באתרים אלו.
זכויות היוצרים והקניין הרוחני מכל סוג שהוא הנם רכושם הבלעדי של מפעילי האתר. אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לעשות כל שימוש מסחרי או פרטי בחלק כלשהו באתר לרבות העיצוב והקוד ללא הסכמה מראש ובכתב.

השימוש באתר מותנה בהסכמה חד משמעית של הגולש / משתמש לכל תנאי השימוש. המשתמש מצהיר, כי קרא את תנאי השימוש, הבין את תוכנם ומשמעותם והוא מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם.

תגובות